Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Site Resources

Copyright Statements

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Copyright and Usage Information

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Copyright © 2018 Fundacja Wrota Nadziei. All rights reserved.

Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Powielanie do celów komercyjnych wymaga pisemnej zgody Fundacji.

adsFree icon
Ads FreeProfile