Lectionary Calendar
Sunday, May 26th, 2024
Trinity Sunday
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Site Resources

Copyright Statements

Nowe Przymierze Zaremba

Copyright and Usage Information

Nowe Przymierze Zaremba
Copyright © 2016 Ewangeliczny Instytut Biblijny i Liga Biblijna w Polsce. All rights reserved.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk, odtwarzanie lub przetwarzanie całości lub fragmentów książki w mediach każdego rodzaju wymaga pisemnego zezwolenia Ligi Biblijnej w Polsce oraz Ewangelicznego Instytutu Biblijnego.

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile