Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Site Resources

Copyright Statements

Nowe Przymierze Zaremba

Copyright and Usage Information

Nowe Przymierze Zaremba
Copyright © 2016 Ewangeliczny Instytut Biblijny i Liga Biblijna w Polsce. All rights reserved.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk, odtwarzanie lub przetwarzanie całości lub fragmentów książki w mediach każdego rodzaju wymaga pisemnego zezwolenia Ligi Biblijnej w Polsce oraz Ewangelicznego Instytutu Biblijnego.

adsFree icon
Ads FreeProfile